81 İl Valiliğine Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Genelgesi Gönderildi

Kadına yönelik şiddet hedefleri arasında 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi, elektronik kelepçe sayısının 1500’e çıkarılması dikkat çekmektedir.

Kadına yönelik şiddet hedefleri, 2021-2025 arasındaki dönemi kapsayan şartlar doğrultusunda kadına yönelik şiddetin hedefleri arasında adalete erişim, mevzuat, politika ve koordinasyon onun yanı sıra koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıklarından oluşan alanlar dikkat çekmektedir. Kadına yönelik şiddet hedefleri arasında 5 ana hedefin olduğu gözükmektedir. 2022 faaliyet planı incelendiğinde 28 alt hedef ve bu alt hedeflere ilişkin 110 performans göstergesi bulunmaktadır. Kadına konukevi sayısı arttırılacaktır. Bu hedef doğrultusunda 5393 sayılı belediye kanununun 14’üncü maddesinde yer alan Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üstündeki belediyeler kadınlar ve çocuklar için konukevi açmak zorundadır. Kadına yönelik şiddet hedefleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde ilgili belediyeleri dikkate alarak en az 10 yeni kadın konukevinin açılması başta gelen hedefler arasında olacaktır. Bu dönem içerinde risk grubunda olan vakalar takip edilecekdir. Bu takiplerin denetimlerinin yapılması için risk yönetim ekibi ve kolluk personeli görevlendirilecektir. 1 Şubat 2021 tarihinde kadına yönelik şiddet olaylarına karşın etkin mücadele amacıyla tüm kolluk birimleri tarafından kullanılan aile içi, kadına karşı şiddet olay kayıt ve risk değerlendirme formunda risk değerlendirme olasılıkları olan parametreler her yıl güncellenecektir. Kadına yönelik genelgesi doğrultusunda 5 milyon erkeğe eğitim verilecektir. Eğitimin amacı kadına yönelik şiddetle mücadele doğrultusunda temel bilgilendirmelerde bulunmak ve bu kapsamda farkındalık oluşturmaktır. Kadın destek uygulaması 2022 yılının faaliyet planına göre 3.4 milyon kadın tarafında kullanılan Kadın Destek Uygulaması (KADES) yıl sonuna kadar 5 milyon indirim sayısına ulaşacaktır. Bakanlığımız bünyesinde elektrik kelepçe sayısı oranı 1000’den 1500’e yükseltilerek 50 oranında kapasite sayısı arttırılacaktır. Elektronik kelepçe merkezine bağlı olan izleme yapabilen ünitelerin sayısının 12‘den 24’e yükseltilmesiyle 100 oranında kapasite artışı olması öngörülmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan kısım amirliğinin sayısı 97’den 127’ye çıkarılacak. Emniyet genel müdürlüğü bünyesindeki büro amirliklerine gerekli eğitim verildikten sonra 1.000 yeni polis aktarılacaktır. 2022 yılında kolluk personeline bilgilendirme kapsamında 50.000 rütbeli Jandarma personeli, 10.000 erbaş/er ve emniyet personelinden 5.000’i aile içindeki davranışlara ve kadına yönelik şiddet karşısında görev yapanlar başta olmak üzere toplam 50.000 personele eğitim verilmektedir. Akademide öğrenim gören tüm öğrenci ve kursiyerlere farkındalık olması açısından eğitim verilecektir. Kadına yönelik şiddet hedefleri doğrultusundaki eğitimlerde kolaylık olması açısından el kitapçığı dağıtımı yapılacaktır. Kadına yönelik şiddet karşısında kamuoyunun farkındalığı yükseltilecektir. 2022 yılında bu kapsamda tüm kaymakamlarında eğitim alması sağlanacaktır.

Bu dönem içerinde risk grubunda olan vakalar takip edilecekdir.

  • Kadın Konukevi Sayısı Artırılacak
  • Riskli Vakalar Takip Edilecek
  • 5 Milyon Erkeğe Eğitim Verilecek
  • Gizlilik Kararları Anında Uygulanacak
  • Elektronik Kelepçede Kapasite Artırılacak
  • Büro Amirliği Sayısı Artırılacak, 110 Bin Kolluk Personeline Eğitim Verilecek
  • Kadına Yönelik Şiddet Vakalarına Müdahale El Kitapçığı Oluşturulacak

Önceki

81 İl Valiliğine PCR Testi ve HES Koduna İlişkin Genelge Gönderildi

Sonraki

Cevdet Sunay Müzesi için Harekete Geçelim

Diğer Çaykara Kaymakamlık Haberleri Haberler