Başkan Tok, Muhtarlarla Bir Araya Geldi.

Başkan Tok, muhtarlarla bir araya geldi. Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok muhtarlar ile bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Temmuz 2022 Cuma günü Çaykara Kaymakamlığı toplantı salonunda Belediye Başkanı Hanefi Tok’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ile Çaykara ilçesinin tüm mahallelerinde görev yapan muhtarlar katıldılar.

Toplantının açılış konuşması Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanı Soğanlı Muhtarı Engin Yazıcıoğlu tarafından gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hanefi Tok’a muhtarlar toplantısı organizasyonu ve muhtarların sorunlarını dinlemeleri sebebi ile teşekkür eden Başkan Yazıcıoğlu daha sonra muhtarların taleplerini sıraladı.

Başkan Tok, Muhtarlarla Bir Araya Geldi.
Muhtarlara Seminer Veriliyor

Çaykara ilçesinde görev yapan muhtarlar olarak en kısa zaman içinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Çaykaralı Hemşerimiz Murat Zorluoğlu ile bir çalışma toplantısında bir araya gelme arzusunda olduklarını ve sorunlarını Başkan Zorluoğlu’na iletmek istediklerini ifade eden Başkan Engin Yazıcıoğlu bu konuda Başkan Zorluoğlu’ndan davet ve geri dönüş beklediklerini sözlerine ekledi.

Başkan Tok: “Muhtarlarımız İle Daha Sık Bir Araya Gelmemiz Lazım”

Toplantıda bir konuşma yapan Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara Belediyesi olarak senelerdir muhtarlarımız ile çok büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını, muhtarlarımızdan gelen hizmet taleplerini Çaykara Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olduklarını, çözüme kavuşturamadıkları sorunları ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Çaykaralı hemşerimiz Murat Zorluoğlu’na, Trabzon Milletvekillerimize ya da ilgili bakana ulaşmak sureti ile muhtarlarımızın sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Muhtarlar ile daha sık periyotta bir araya gelmeleri gerektiğini ve muhtar buluşma toplantılarını daha sık aralıklar ile yapmaları gerektiğini ifade eden Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılı içerisinde Çaykara ilçesinde 38 bin ton asfalt döküldüğünü bu çalışmaların bu yıl da devam ettiğini, ancak petrol fiyatlarının çok yükselmesi sebebi ile doğal olarak maliyetlerin de çok yükseldiğini bu anlamda yatırımların da eskisine oranla biraz daha azalmış olarak devam ettiğini sözlerine ekledi.

Mahalle Muhtarları Sorunlarını Dile Getirdiler

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok daha sonra toplantıda mahalle muhtarlarına tek tek söz vererek mahallelerinde yatırım bekleyen çalışmalar ve mahallelerin genel sorunları ile ilgili genel bilgi aldı. Her muhtarın talebine tek tek cevap veren Belediye Başkanı Hanefi Tok ayrıca mahallelerde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları da not aldı.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi kırsal mahalle konusu oldu. Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok kırsal mahalle uygulamasını detaylı bir şekilde mahalle muhtarlarına anlattı. Kırsal mahallenin faydalarından ve eksik yönlerinden söz eden Belediye Başkanı Hanefi Tok kırsal mahalle uygulaması ve kırsal mahalle talebi ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde muhtarlar ile geniş bir toplantı yapmaları gerektiğini ve bu toplantıda konunun detaylı bir şekilde masaya yatırılması gerektiğini ifade etti.

Muhtarların talepleri aşamasında Şahinkaya Muhtarı Hüseyin Bayraktar tarafından Şahinkaya mahallesinde bulunan su yatağında ve afet alanı içerisinde vatandaşlar tarafından yapılan evlerin çok büyük bir risk olduğu ve bu konuda vatandaşların aydınlatılması gerektiği fikri ifade edildi.

Başkan Tok, Muhtarlarla Bir Araya Geldi.
Muhtarlarla Fikir Alışverişi Yapılıyor.

“Kırsal Mahalle” ve “Kırsal Yerleşik Alan” Nedir?

Kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan vasıfları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ek 3 üncü maddesi hükmü ile hayatımıza girmiştir. İlgili hüküm çerçevesince hazırlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği, 15.04.2021 tarihinde ve 31455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Başkan Tok, Muhtarlarla Bir Araya Geldi.
Muhtarların Talepleri Değerlendiriliyor.

Büyükşehirlerdeki kırsal karakterlerini korumuş bazı bölgeler; sosyo-ekonomik durumu, belediye hizmetlerine erişebilirliği, şehir merkezine uzaklığı gibi özellikleri göz önüne alınarak ilgili yönetmeliğin kırsal mahalle olma şartlarını sağladığı takdirde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olma hakkına sahip olacaktır. Bu şartları sağlayıp belediyelerce başvuruları yapılmış ve onaylanmış eskiden köy ve belde olan bölgeler artık bu statülerle anılacaktır.

“Kırsal Mahalle” ve “Kırsal Yerleşik Alan” Olma Şartları Nelerdir?

“Kırsal mahalle” Tespiti İçin Gerekli Kriterler:

  • Kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi
  • Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu
  • Belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az birine erişebilme imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması
  • Mevcut yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi
  • İmar mevzuatı uyarınca yerleşik ve gelişme alanları içinde olup olmaması
  • Sosyo-ekonomik olarak; kırsal nüfus oranının yüksek olması, yüzölçümünün önemli bir kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerinin oluşturması, tarımsal üretimin, hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim kaynağı olarak tespit edilmiş olup olmaması.

İlgili bölge, sayılan bir veya daha fazla kriteri sağlamasına göre “Kırsal Mahalle” vasfına sahip olabilecektir. Tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeye uygun olmayan mahalleler için ise Yönetmelik 5. Maddesi ile “Kırsal Yerleşik Alan” tanımını getirmiştir. Buna göre; mahalle bütünlüğü içinde kırsal mahalle şartları taşımaması nedeniyle kırsal mahalle olarak tespit edilemeyen mahallelerdeki on bin metrekareden az olmayan alanlar, yukarıda belirtilen şartlarda “Kırsal Yerleşik Alan” olarak belirlenebilecektir. Kırsal yerleşik alanlar, bir mahallenin veya birden fazla mahallenin bir kısmını içeren yerlerinde tespit edilebilir.

“Kırsal Mahalle” ve “Kırsal Yerleşik Alan” Vasıflarının Sağladığı Muafiyetler ve İndirimler Nelerdir?

Kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan statüleri, şartlarını sağladığı ve onayladığı bölgelere bazı muafiyet ve indirimler sağlayacaktır. Buna göre;

Tanınan Muafiyetler

  • Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50
  • 2464 sayılı Kanun uyarınca alınması gereken vergi, harç ( bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar hariç ) ve harcamalara katılma payları %50, indirimli uygulanacaktır.

Tanınan İndirimler

  • Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden
  • 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan, muaf olacaktır.

Bu yerlerde, içme ve kullanma suları için alınacak ücret; işyerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %50’sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir. Uygulanamayacak bazı muafiyet ve indirimler de vardır. Bu statülere sahip yerlerde, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan ( sadece hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumları dâhil ) mükellefler, belirtilen muafiyet ve indirimlerden yararlanamazlar. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan uygulamasında muafiyet ve indirimlerin başlaması ve son bulmasında, Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğünün başladığı ve son bulduğu tarihler dikkate alınır.


Önceki

Çaykaralı Sait Ali Çüman Vefat Etti

Sonraki

Daynex Mesleki Eğitim Merkezi Özel Misafirlerini Ağırladı

Diğer Çaykara Haberleri Haberler